Política de privacitat


Les dades recollides seran incorporades i tractades en l’activitat de tractament Gestió de l’entrada a les piscines municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Lleida, situat a la pl. Paeria, núm. 1, 25007-Lleida, davant de qui les persones afectades podran exercir els seus drets. La finalitat del tractament és gestionar adequadament la reserva online de l’entrada a les piscines municipals, així com el pagament de la mateixa a través de passarel·la de pagament. El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l'interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva, en relació amb la prestació del servei de piscines municipals (art. 6.1 b RGPD). Les dades no es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits previstos en l’ordenament jurídic. Teniu dret a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació. Adreça electrònica del Delegat de Protecció de Dades: dpd@paeria.cat. INFORMACIÓ DETALLADA en aquest enllaç: www.paeria.cat/protecciodades/piscines/ca

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

https://www.paeria.cat/protecciodades/piscines/politicaprivacitat/ca